Tjänster

Vi utför allt som har med träd att göra och även andra trädgårdsarbeten som röjning, frukträdsbeskärning, häckklippning.

och hjälper gärna till med rådgivning.Fällning

- Vissa gånger finns ingen lösning och är ett träd oönskat så är fällning det enda alternativet. Vi erbjuder en helhetslösning och ordnar allt inklusive risbortkörning, veduppkapning och slutstädning.

Vi kan via klätterteknik ta ner träd i alla lägen genom sektionsfällning och riggning vilket minimerar skador på omgivningen.Plantering

- Att plantera träd är viktigt, med hjälp av vår kunskap kan rätt träd väljas för den specifika platsen, då trädet får de optimala förutsättningarna för sin utveckling.

Hur man planterar är också viktigt, vi kan hjälpa er med både planteringen och rådgivning. Vi ser verkligen ett stort värde i att få plantera nya träd så vi erbjuder extra förmånliga priser på nyplantering.Beskärning

- Det kan finnas många olika anledningar att beskära ett träd, anlitar ni oss kan ni vara säkra att ni får en korrekt utförd beskärning där snitten läggs på rätt sätt och via klättring skadas trädet inte i onödan. Nedan listar vi de olika beskärningstyperna:


Utrymmesbeskärning

När trädet är ivägen eller för nära något,  kanske växer grenar mot huset eller man vill ha in ljus i trädgården.


Dödvedsbeskärning

Alla träd mår bra av att man tar bort döda grenar, det kan också vara en säkerhetsrisk då de kan falla ned på folk och egendom.


Avlastningsbeskärning

Ibland växer sig vissa grenar allt för långa och blir till för stor belastning för trädet, i dessa fall kan en fläkning uppstå som kan ge förödande konsekvenser för trädet.


Kronreducering

Vissa träd är helt enkelt för stora för platsen, då reducerar man längden på varje gren och får då ett mindre träd

Toppkapning dödar trädet och är inte att rekommendera.


Underhållsbeskärning

Träd växer  bra av sig själv men behöver ofta lite hjälp så att det får rätt struktur, gillar man sitt/sina träd är det en god idé att anlita en arborist som underhållsbeskär då och då.

Det som görs är att man tar bort felväxande och döda grenar, på så vis släpper man in ljus i kronan.

Det förbättrar trädets chanser till ett långt, problemfritt och säkert liv.


Uppbyggnadsbeskärning

Vid plantering av ett nytt träd bör man med jämna mellanrum göra uppbyggnadsbeskärning. Detta för att ge trädet rätt struktur och förutsättningar, man ser till att ta bort grenar som växer fel och skulle ha skapat problem i framtiden, man ser även till att inte sidogrenar växer upp och konkurrerar med toppskottet.


Frukträdsbeskärning

Att beskära fruktträd är en konst, vet man inte hur det går till är det lätt att göra fel och skapa  problem för framtiden.

Vi vet hur en frukträdsbeskärning skall gå till och beskär med trädets bästa i åtanke, vi vill främja ett naturligt växtsätt, skapa luft i kronan så att ljus kan komma in och ge mogen aromatisk frukt.